Landbouwstreken België, Toestand 1974-02-15 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 2013 (KB 1974-02-15)

Samenvatting:

Overzicht van de ligging van de landbouwstreken in Vlaanderen, zoals vastgelegd bij koninklijk besluit van 24 februari 1951 houdende grensbepaling van de landbouwstreken van het Rijk (BS 15 maart 1951). Deze dataset geeft de toestand weer van de wijzigingen vastgelegd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974.

landbouw, landbouw en milieu, landbouwbeleid, landbouwwetgeving, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, mestheffing, landbouwstreek, erosie, landbouwsubsidie

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 15-02-1974