Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 3 december 2019 Dataset

Alternatieve titel: VHA-waterlopen

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 3 december 2019

Samenvatting:

Vectorieel bestand met de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen. Onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Dit bestand wordt bijgehouden in een samenwerkingsverband van de Vlaamse provincies en Vlaams-gewestelijke instellingen, waarbij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM als centrale beheerder optreedt. Alle wijzigingen in waterlopen worden gecentraliseerd en in de beheersomgeving opgenomen.

Behoort tot serie: Vlaamse Hydrografische Atlas - waterlopen Datasetserie

geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, afstromingsnetwerk, categorie, geklasseerde waterloop, onbevaarbare waterloop, rivier, waterloopsegment, waterweg, oppervlaktewater, waterloop, zee, zonenummer, monding, bekkennummer, stroomgebied, bevaarbare waterloop, meer, vha-zone, Vlaamse hydrografische atlas, vha-waterloop, vha-waterloopsegment, stroomopwaarts, vha-waterlopennetwerk, samenvloeiing, waterloopbeheerder, bronmateriaal, vha-bekken, captatiezone, afwatering, watertoets, Vlaamse hydrografische atlas - waterlopen, stroomafwaarts, hydrografie, beek, bekken, waterlichaam, netwerk

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 03-12-2019
  • Einddatum: 11-03-2020