Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - gehelen Dataset

Alternatieve titel: Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed - gehelen

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Deze data wordt wekelijks geactualiseerd

Samenvatting:

De laag “bouwkundig erfgoed – gehelen” bevat alle wetenschappelijk geïnventariseerde items van een grote schaal waaraan de discipline “bouwkundig” werd toegekend. Het gaat om waardevolle gebouwen en omringende elementen die werden opgetrokken binnen een korte tijdspanne, gelijkaardige kenmerken vertonen, of geconcipieerd zijn als architecturaal of stedenbouwkundig geheel. Typische voorbeelden zijn begijnhoven en tuinwijken. Deze laag vervangt de laag “Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen” (lu_wet_dibe_geheel).

Regionaal, Landgebruik, beheer, cultureel erfgoed, geschiedkundig monument, inventaris, inventarisatie, monument, monumentenzorg, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, bouwkunde, erfgoed, renovatie, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 20-05-2019
  • Einddatum: 20-05-2060