Uitbreidingszones van de erkende en Vlaamse natuurreservaten Dataset

Alternatieve titel: Gebieden met recht van voorkoop, erkende en Vlaamse natuurreservaten

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2014.01

Samenvatting:

Het Decreet natuurbehoud bepaalt dat het Vlaamse Gewest recht van voorkoop heeft bij verkoop van onroerende goederen in bepaalde gebieden. Deze dataset bakent één van deze gebieden af m.n. de uitbreidingszones van de natuurreservaten, gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het VEN. Het digitaal bestand is geen juridisch document.

Regionaal, Kadastrale percelen, Vlaamse Open data, Metadata GDI-Vl-conform, geografie, NATUURBEHOUD, RESERVATEN, VEN, NATUURRESERVATEN, BOSUITBREIDINGSGEBIEDEN, VOORKOOPRECHT, NATUURRESERVAAT, RVV, RECHT VAN VOORKOOP, AGIV-PRODUCT, VOORKOOPGEBIEDEN, GEBIEDEN MET RECHT VAN VOORKOOP, UITBREIDINGSZONES VAN NATUURRESERVATEN, AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, RVVNR, UITBREIDINGSZONES, GROENE GEWESTPLANBESTEMMINGEN, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Kadastrale percelen
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 24-08-1999