Vlaamse Hydrografische Atlas - waterlopen Datasetserie

Alternatieve titel: Datasetserie VHA-waterlopen

Datasetserie gecreëerd op:

Samenvatting:

Datasetserie van de versies van de dataset Vlaamse Hydrografische Atlas – Waterlopen.

Deze serie bevat:

Regionaal, geografie, Vlaams Gewest, afwatering, bekkennummer, bevaarbare, bronmateriaal, captatiezone, delta, estuarium, meer, monding, onbevaarbare waterloop, oppervlaktewater, oppervlaktewater-afstromingsnetwerk, rivier, riviermond, samenvloeiing, stroom, stroomgebied, stroomopwaarts, vha, vha-waterloop, vha-bekken, vha-waterloopsegment, vha-zone, vlaamse hydrografische atlas - waterlopen, waterloopbeheerder, watertoets, waterweg, zee, zonenummer

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1991