Vlaamse natuurreservaten Dataset

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

Bestand met begrenzing van de aangewezen Vlaamse natuurreservaten (eigendom van het Vlaams Gewest). De inventaris werd bijgewerkt op 22 december 2020. De bestaande data werd vervangen nav de gewijzigde wetgeving ivm Natuurbeheerplannen. De data bevat niet enkel de aangewezen reservaten (oude wetgeving) en hun uitbreiding, maar bevat voortaan ook de Beheerplannen Type 4 van de reservaten waar het Vlaams Gewest eigenaar is.

Beschermde gebieden, natuurreservaat, natuurreservaat van de staat, Metadata INSPIRE-conform, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Metadata GDI-Vl-conform, VLAAMS NATUURRESERVAAT, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 28-07-2010
  • Einddatum: 31-12-2099