Aanduidingsobjecten Dataset

Alternatieve titel: Aanduidingsobjecten

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Deze data wordt continu geactualiseerd

Samenvatting:

De aanduidingsobjecten laag van het Agentschap Onroerend Erfgoed is een verzamel laag van alle beschermde en vastgestelde erfgoedlagen. Hierin zitten erfgoedobjecten waar juridische rechtsgevolgen aan gekoppeld zijn, zij het een bescherming of een vaststelling.

Regionaal, Beschermde gebieden, beheer, beschermd gebied, inventarisatie, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, beschermd, vastgesteld, inventaris, erfgoed, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 07-09-2017
  • Einddatum: 07-09-2050