Strategische geluidsbelastingkaart - 2011 - Belangrijke luchthavens - Lnight - contouren Dataset

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: 2011

Samenvatting:

Strategische geluidsbelastingkaart van belangrijke luchthavens. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt de jaargemiddelde geluidsimmissie rond de luchthavens van Brussels Airport, Oostende-Brugge, Antwerpen-Deurne en Kortrijk-Wevelgem aangegeven. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is één van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingkaart wordt 5-jaarlijks geactualiseerd.

Regionaal, Menselijke gezondheid en veiligheid, geluidshinder, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Major airports noise exposure delineation - night (Noise Directive), LUCHTHAVEN, GELUIDSCONTOUREN, GELUIDSHINDER, VLIEGTUIGGELUID, GELUID, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: Shapefile ESRI White Paper July 1998
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72