Gebieden met recht van voorkoop, natuurreservaten, 2014.02 Dataset

Alternatieve titel: Rvvnr

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2014.02

Samenvatting:

Het Decreet natuurbehoud bepaalt dat het Vlaamse Gewest recht van voorkoop heeft bij verkoop van onroerende goederen in bepaalde gebieden. Deze dataset bakent één van deze gebieden af m.n. de uitbreidingszones van de natuurreservaten, gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het VEN. Het digitaal bestand is geen juridisch document.

geografie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, gebied met recht van voorkoop, rvv, groene gewestplanbestemming, natuurbehoud, natuurreservaat, uitbreidingszone, uitbreidingszones van natuurreservaten, ven, voorkoopgebied, voorkooprecht

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 09-07-1999
  • Einddatum: 16-04-2014