Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart Datasetserie

Alternatieve titel: BWK22

Datasetserie gecreƫerd op:

Samenvatting:

Bundeling van de datasets die een overzicht geven van de Biologische waarderingskaart en de Natura 2000 habitattypen voor bepaalde jaren.

Regionaal, Habitats en biotopen, natuurwaarde, biodiversiteit, waterkwaliteit, natuurlijk landschap, biotoop, (rivier)oevervegetatie, flora (gezamenlijke vegetatie), fauna, natuurlijke fauna, plantensoorten, habitat, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, natuurbehoud, flora (gezamelijke vegetatie), kwetsbaarheid, diversiteit, waarderingszone, waterkwaliteit, landschapselement, natuurlijk landschap, biologische waarderingskaart, ecotoop, natuurbeleid, bodembedekking, (rivier)oevervegetatie, biodiversiteit, biotoopinformatie, biotoopzeldzaamheid, vegetatietype, zeldzame soort, faunistisch belangrijk gebied, biologische waardering, natuurwaarde, NATURA 2000 habitat, fauna, habitattype, habitat 3260, natuurlijke fauna, plantensoort

  • INSPIRE-thema: Habitats en biotopen
  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 3 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1997