Bosreservaten Dataset

Dataset gewijzigd op:
Versie dataset: Toestand 24-11-2014

Samenvatting:

Bestand met de begrenzing van de bosreservaten in Vlaanderen. De inventaris is actueel (laatste wijziging in november 2014).

Beschermde gebieden, bosreservaat, integraal natuurreservaat, RESERVATEN, BOSRESERVAAT, RESERVAAT, BOSRESERVATEN VLAANDEREN, WMS, WEB MAP SERVICE (WMS), Vlaamse Open data, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 14-03-1995
  • Einddatum: 03-02-2024