Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Watertoets) Dataset

Alternatieve titel: Gwstrgev

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1.0 - Toestand 20/07/2006

Samenvatting:

De kaart met de gebieden die gevoelig zijn voor grondwaterstroming ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er minder of meer aandacht moet uitgaan naar de effecten van ingrepen op de grondwaterstroming.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, WATER, MILIEUMAATSCHAPPIJ, AGIV-PRODUCT, WATERTOETS, GEVOELIGHEIDSKAART, GRONDWATERSTROMING, GWSTRGEV, GRONDWATERSTROMINGSGEVOELIGHEID, GEVOELIGHEIDSKAART VOOR GRONDWATERSTROMING, WATERTOETSBESLUIT, WATERTOETSKAART, VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ - AFDELING OPERATIONEEL WATERBEHEER, GRONDWATERSTROMINGSGEVOELIG GEBIED (WATERTOETS), GRONDWATERSTROMINGSGEVOELIG GEBIED

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-07-2005
  • Einddatum: 20-07-2006