Vogelrichtlijngebieden Dataset

Alternatieve titel: Speciale Beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van 2009/147/EG (Vogelrichtlijn)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 22/07/2005

Samenvatting:

Dit bestand bevat de afbakeningen van de vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 oktober 1988, 20 september 1996, 23 juni 1998, 17 juli 2000 en 22 juli 2005. De vogelrichtlijn of de Europese Richtlijn 2009/147/EG heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen. De belangrijkste maatregel is de aanduiding van Speciale Beschermingszones. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. De aanduiding of afbakening van de gebieden is gebeurd op het terrein op analoge kaarten. De digitalisering is gebeurd op het scherm met behulp van middenschalig kaartmateriaal op schaal 1/25.000 of op 1/50.000.

Regionaal, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, BESCHERMINGSZONES, VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN, VOGELRICHTLIJNGEBIED, VOGELSOORTEN, HABITATRICHTLIJN, VOGELRICHTLIJN, SBZ-V, LEEFGEBIEDEN, EUROPESE RICHTLIJN, SBZ-V_22072005, AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, NATURA2000, NATURA 2000, RAADPLEEGDIENST, WMS, WEB MAP SERVICE (WMS), OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: biota

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 17-07-2000
  • Einddatum: 22-07-2005