Rioolwaterzuiveringsinstallaties UWWTD 2018, toestand 16/07/2020 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Coördinaten van individuele zuiveringsinstallaties die moeten gerapporeerd worden volgens richtlijn 91/271/EEC van de Europese raad over stedelijk afvalwater.

Regionaal, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Nutsdiensten en overheidsdiensten, afvalwater, rioolwaterverwerking, afvalwaterzuivering, rioolstelsel, afvalwaterverwerkingssysteem, Urban waste-water treatment plants (Urban Waste Water Treatment Directive), Directive 91/271/EEC, afval, Water Information System for Europe (WISE), Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD), 31991L0271, Europese richtlijn stedelijk afvalwater, ERSA

  • INSPIRE-thema: Nutsdiensten en overheidsdiensten
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 16-07-2020
  • Einddatum: 01-07-2022