DHM Vlaanderen, LIDAR hoogtepunten - brondata Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1.0

Samenvatting:

De brondata voor het digitaal hoogtemodel (DHM) Vlaanderen werd opgenomen in de periode 2001 - 2004 via laseraltimetrie (LIDAR opnamen). Deze brondata bevat de niet uitgedunde punten zowel voor het maaiveld als voor gebouwen en vegetatie. De gemiddelde densiteit bedraagt 1 punt per 4m². Het betreft hier ruwe ASCI x, y, z punten, die gegroepeerd zitten per vluchtstrook.Gestuurd door en in samenwerking met de onderzoekswereld, werden binnen de overheid de laatste jaren een aantal nieuwe toepassingen op basis van dergelijke punten opgezet. Voorbeelden hiervan zijn 3D stadsmodellen, archeologisch onderzoek, vegetatiekartering, kustmonitoring strand en duinen, geluidsmodellering en gebouwdetectie.

Regionaal, Hoogte, geografie, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, DTM, TERREINMODEL, HOOGTEMODEL, AGIV-PRODUCT, DIGITAAL HOOGTEMODEL VLAANDEREN, OPNAME 2001-2004, DEM, DSM, DIGITAAL TERREINMODEL, OPPERVLAKTEMODEL, DIGITAAL OPPERVLAKTEMODEL, DIGITAL ELEVATION MODEL, ELEVATION MODEL, SURFACE MODEL, DIGITAL SURFACE MODEL, DIGITAL TERRAIN MODEL, TERRAIN MODEL, DHM-VLAANDEREN, DHM VLAANDEREN, LIDAR, HOOGTEPUNTEN

  • INSPIRE-thema: Hoogte
  • ISO-categorie: Hoogte

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1
  • Bestandsformaat: Space delimited ASCII
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2001
  • Einddatum: 09-09-2004