Kadastraal percelenplan Vlaanderen (CadGIS) Dataset

Alternatieve titel: CadGIS fiscaal Vlaanderen

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Fiscale toestand 01/01/2022

Samenvatting:

Het product ‘Kadastraal percelenplan Vlaanderen’ bevat CadGIS-data van Vlaanderen, voor de meest recente fiscale situatie (1 januari). CadGIS is de nieuwe vorm waarin het Kadastraal percelenplan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) wordt aangeboden. De jaarlijkse bijwerking van het kadastraal percelenplan naar de juridische toestand van 1 januari wordt ter beschikking gesteld als CadGIS fiscaal en is in die zin de opvolger van CADMAP.Het kadastrale percelenplan is de grafische voorstelling en de verzameling op een plan van alle kadastrale planpercelen van het grondgebied. Het is één van de datasets van het geografische informatiesysteem van de patrimoniumdocumentatie. De dataset bestaat uit de volgende lagen: kadastrale planpercelen, eigendomsgrenspalen, gebouwen, materiaal en outillage, erfdienstbaarheden en voetwegen, straatnamen, plaatsnamen en Wateroppervlakken en Kadastrale percelenblokken.Informatie Vlaanderen heeft de rechten verworven om CadGIS van Vlaanderen ter beschikking te stellen van de deelnemers aan GDI-Vlaanderen en aan netbeheerders van fysieke leidingnetten zoals bedoeld in het het GRB-decreet.

geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, weg, gebouw, spoorweg, grenspaal, paal, vijver, bijgebouw, KADSCAN, perceelsidentificatie, kadaster, perceelsplan, grondnummer, straat, Kadastraal percelenplan, legger, erfdienstbaarheid, RVV, planperceel, waterpartij, KADVEC, AAPD, patrimoniumdocumentatie, plaatsnaam, eigendomspaal, voetweg, servitude, CADMAP, CadGIS

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2021
  • Einddatum: 31-12-2021