Kadastraal percelenplan Vlaanderen (CadGIS) Datasetserie

Alternatieve titel: CadGIS fiscaal Vlaanderen

Datasetserie gecreƫerd op:

Samenvatting:

Datasetserie van de versies van het Kadastraal percelenplan Vlaanderen

geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, weg, gebouw, spoorweg, grenspaal, paal, vijver, bijgebouw, KADSCAN, perceelsidentificatie, kadaster, perceelsplan, grondnummer, straat, Kadastraal percelenplan, legger, erfdienstbaarheid, RVV, planperceel, waterpartij, KADVEC, AAPD, patrimoniumdocumentatie, plaatsnaam, eigendomspaal, voetweg, servitude, CADMAP, CadGIS

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2018
  • Einddatum: 31-12-2021