Overstromingsrisicokaart Type economische bedrijvigheid - PLUVIAAL - toekomstig klimaat (met klimaatprojectie 2050) - kleine kans Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze kaart toont het ruimtegebruik in het potentieel getroffen gebied van een overstroming door intense neerslag met een kleine kans, middelgrote kans en grote kans bij toekomstig klimaat (met klimaatprojectie 2050). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gedetailleerdere Vlaamse landgebruikskaart die gebaseerd is op de Biologische Waarderingskaart.

Metadata INSPIRE-conform, Natural risk zones, Regionaal, Water Information System for Europe (WISE), Floods Directive, Lijst M&R INSPIRE, Gebieden met natuurrisico's, Flood risk zones low probability scenario (Floods Directive)

  • INSPIRE-thema: Natural risk zones
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: GML application schema 3.2.1
  • Referentiesysteem: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370