Overstromingsrisicokaart Verontreinigende installaties - FLUVIAAL - toekomstig klimaat (met klimaatprojectie 2050) - middelgrote kans Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze kaart toont de ligging van de installaties die beschreven zijn in bijlage 1 van Richtlijn 96/61/EG (IPPC installaties) die geïmpacterd worden door een overstroming vanuit waterlopen met een kleine kans, middelgrote kans en grote kans bij toekomstig klimaat (met klimaatprojectie 2050). Het gaat om installaties die bij overstroming incidentele verontreiniging kunnen veroorzaken.

Metadata INSPIRE-conform, Natural risk zones, Regionaal, Water Information System for Europe (WISE), Floods Directive, Gebieden met natuurrisico's, Flood risk zones medium probability scenario (Floods Directive)

  • INSPIRE-thema: Natural risk zones
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: GML application schema 3.2.1
  • Referentiesysteem: BE_VL.waterinfo.OGRK:http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 22-03-2019
  • Einddatum: 22-03-2027