Overstromingsgevaarkaart Waterdiepte - PLUVIAAL - huidig klimaat - grote kans Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze kaart toont de maximale waterdiepte op een bepaalde locatie voor een overstroming door intense neerslag met een kleine kans, middelgrote kans en grote kans bij huidig klimaat. De waterdiepte in het overstroomde gebied (afstand wateroppervlak tot maaiveld) wordt uitgedrukt in centimeter.

Metadata INSPIRE-conform, Natural risk zones, Regionaal, Water Information System for Europe (WISE), Floods Directive, Lijst M&R INSPIRE, Gebieden met natuurrisico's, Flood hazard areas high probability scenario (Floods Directive)

  • INSPIRE-thema: Natural risk zones
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: BigTIFF unknown
  • Referentiesysteem: BE_VL.waterinfo.OGRK:http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/31370