VLOPS kaarten SO2 - SOx droge depositiesnelheid (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) Dataset

Alternatieve titel: VLOPS kaarten SO2 - SOx droge depositiesnelheid (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: VLOPS17-1.0

Samenvatting:

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van SOx (in cm/s) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 kmĀ². Deze kaart werd afgeleid uit de VLOPS-kaarten voor 2012 van de SO2 concentratie en de droge depositie van SOx. Die kaarten werden berekend met VLOPS17 (gebaseerd op OPS4.5.1), de emissiecijfers voor SO2 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012.

Menselijke gezondheid en veiligheid, lucht, Herbruikbaar, Kosteloos, zwaveldioxide, VLOPS, zwaveldepositie, droge depositie, droge depositiesnelheid, verzuring, SOx, SO2, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 1000 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)