Grenzen van Wateringen, toestand 1/06/2021 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1/06/2021

Samenvatting:

Ambtsgebieden van Wateringen met de bijhorende administratieve informatie. Een watering is een openbaar bestuur met als opdracht in haar ambtsgebied een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid, rekening houdende met de beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, administratieve grens, afgrenzing van watering, grens van watering, ontvanger-griffier, Vlaamse hydrografische atlas, wateringenwet, algemene vergadering, voorzitter, belasting, administratieve eenheid, grens, watering

  • ISO-categorie: Grenzen

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-06-2021