Gebieden met recht van voorkoop, de Vlaamse Waterweg nv, toestand 1/10/2021 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 1/10/2021

Samenvatting:

Overzicht van de gebieden waarbinnen, in uitvoering van Art.10 – Art.16 van het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting Dienst voor de Scheepvaart in publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap de Vlaamse Waterweg nv (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2004), door de Vlaamse Waterweg nv een voorkooprecht kan of kon uitgeoefend worden.

geografie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Kosteloos, gebied met recht van voorkoop, rvv, de Vlaamse Waterweg nv, scheepvaart, voorkoopgebied, voorkooprecht, water

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: In ontwikkeling
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, Gml 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 21-03-2012