G3Dv2_voorkomensgrenzen Datasetserie

Alternatieve titel: Geologisch 3D model Vlaamse Ondergrond versie2- voorkomensgrenzen

Datasetserie gepubliceerd op:

Samenvatting:

De voorkomensgrenzen geven per gemodelleerd pakket weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

Behoort tot serie: G3Dv2 Datasetserie

Deze serie bevat:

Geologie, Regionaal, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, lithosfeer, Vlaams Gewest, DOV, Vlak, Raster, Voorkomen, Lithosfeer, Afzettingen

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: polygoon shape file per pakket
  • Referentiesysteem: EPSG:Belge_Lambert_1972 (31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-04-2004
  • Einddatum: 01-08-2011