Geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' Dataset

Alternatieve titel: Themabestand rechten van voorkoop

Dataset gecreƫerd op:

Samenvatting:

Bestand dat geselecteerde geografische informatie bevat over de Vlaamse voorkooprechten, zoals bedoeld in het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S., 24 juli 2007), en dat wordt ontwikkeld, aangemaakt, beheerd, bijgehouden en bekendgemaakt door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.Het bestand bestaat uit RVV-records aangeleverd door begunstigden van Vlaamse voorkooprechten. Het bevat perceelgewijs welk(e) voorkooprecht(en) voor (een) bepaalde begunstige(n) gedurende een bepaalde periode op een onroerend goed rust(en).

geografie, VOORKOOPRECHT, RVV, RECHT VAN VOORKOOP, harmoniseringsdecreet, AGIV-Themabestand, Geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten, VLAAMS VOORKOOPRECHT, RVV-themabestand

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: In ontwikkeling
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1
  • Referentiesysteem: Niet van toepassing

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-10-2012