Boringen van het zand- en grindmodel Dataset

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

De kaart geeft de boringen weer die gebruikt werden als inputdata voor de modellering van het delfstoffenmodel Zand- en grindafzettingen van Maas en Rijn in Vlaanderen

Geologie, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, delfstoffen, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving, boringen, lithologie, zand, grind

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)