Inwonersdichtheid per ha Ruimtebeslag - Vlaanderen - Toestand 2013 Dataset

Alternatieve titel: Inwonersdichtheid per ha Ruimtebeslag - Vlaanderen - Toestand 2013

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

De dataset van de bevolking beschrijft aan de hand van een puntenbestand de locatie en het aantal inwoners per adres. Dit bestand (beta-versie) werd aangemaakt door Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) aan de hand van gegevens uit het Rijksregister (op datum van 2 maart 2013). De locaties werden bepaald door een geocodering van de adressen op basis van CRAB (versie 2013). Het totaal aantal inwoners in Vlaanderen volgens dit puntenbestand bedraagt 6.271.911. Dit is 1,7% lager dan het totale inwonersaantal gerapporteerd door de FOD Economie op 1/1/2013 (6.381.859 inwoners). Dit tekort kan worden verklaard doordat de koppeling van de adressen uit het Rijksregister met CRAB niet volledig kon worden uitgevoerd (ontbrekende of onbekende adressen in CRAB). Het gebruikte product voor deze indicator is dus een beta-versie. Op basis van het puntenbestand van AIV werd in eerste instantie het aantal inwoners per hectare berekend door de inwonersaantallen per hectare-cel te sommeren. De resultaten hiervan werden vervolgens gedeeld door de fractie ruimtebeslag per hectare om de inwoners per hectare ruimtebeslag te bekomen. Uit dit resultaat werden tot slot de belangrijkste outliers geschrapt totdat de eerste realistische hoogste inwonerdichtheid werd gevonden. Voor meer details over deze indicator zie het rapport ‘indicatoren ruimtelijk rendement’ dat terug te vinden is onder: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077

Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, MercatorNet, ruimtemonitor, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72