Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK), 5m resolutie, opname 2015 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Opname 2015

Samenvatting:

Geografische raster-dataset die de bodembedekking in Vlaanderen weergeeft, toestand 2015.Deze kaart heeft een focus op permeabiliteit van de bodem, meer specifiek de ‘Waterondoorlaatbaarheid’. Het heeft hier een hydrologische context waarbij het verlies van de waterdoorlaatbaarheid belangrijk is. Waterondoorlaatbaarheid houdt verband met de oppervlakte waar het bodemoppervlak zijn infiltreerbaarheid voor water is verloren omwille van het aanbrengen van een artificieel waterondoorlatend oppervlak en dus waar water afstroomt via dit oppervlak. De kaart wordt weergegeven in percentage waterondoorlaatbaarheid per pixel (5m resolutie).

geografie, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Bos, Gebouwen, Water, Vegetatie, Bodem, Loofhout, Boomgaard, Weiland, Akker, Loofbos, Naaldbos, Serres, Naaldbomen, Bodemgebruiksbestand, Bodembedekkingsbestand

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2015
  • Einddatum: 31-12-2015