Omgevingsloket - Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Dataset

Alternatieve titel: Omgevingsloket - Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Deze datalaag bevat alle ingediende IIOA projecten en meldingen uit het Omgevingsloket. Hierin zijn de dossiers terug te vinden van klasse 1, 2 en 3.

Regionaal, Landgebruik, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaams Gewest, Omgevingsloket, iioa, vlarem, milieu-voorwaarden, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72