INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - VNR - Agentschap Natuur en Bos - Vlaamse Natuur Reservaten Dataset

Alternatieve titel: Vlaamse natuurreservaten geharmoniseerd volgens INSPIRE Specificaties ProtectedSite

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - VNR - Agentschap Natuur en Bos - Vlaamse Natuur Reservaten: Bestand met begrenzing van de aangewezen Vlaamse natuurreservaten (eigendom van het Vlaams Gewest). De inventaris is actueel (laatste wijziging in juli 2010).

Beschermde gebieden, natuurreservaat van de staat, natuurreservaat, Regionaal, NATUURBEHOUD, FAUNA, HABITATS, LIDSTATEN, VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN, FLORA, BOSBOUW, WILDBEHEER, AGIV-PRODUCT, HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN, BIODIVERSITEIT, EUROPESE RICHTLIJN, NATUURBESCHERMING, NATURA2000, NATURA 2000, VLAAMSE OVERHEID - LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE - AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, SPECIALE BESCHERMINGSZONES IN UITVOERING VAN DE HABITATRICHTLIJN 92/43/EEG, Metadata INSPIRE-conform, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaams Natuurreservaat, Openbare Metadata, ProtectedSite

  • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: MercatorNet-be:geonetwork.thesaurus.external.theme.inspire-theme

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 28-07-2010
  • Einddatum: 31-12-2099