Ondiep Model van Antwerpen, v1 (2021) Datasetserie

Alternatieve titel: Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen (OA v1, 2021)

Datasetserie gepubliceerd op:

Samenvatting:

Het Ondiep geologisch 3D lagen- en voxelmodel van regio Antwerpen (OA v1, 2021) geeft de variatie in de samenstelling van de ondergrond weer tot -50 mTAW voor de stedelijke regio van Antwerpen en een deel van de Antwerpse haven. Het model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Het model omvat: - de hoogte in mTAW van de basis en de top van de gemodelleerde pakketten onder de vorm van grid-asc-bestanden, - de dikte van de gemodelleerde pakketten onder de vorm van grid-asc-bestanden, - voorkomensgrenzen van de pakketten, - boringen, sonderingen, en interpretaties waarop het model gebaseerd is, en - densiteitskaarten. Daarnaast biedt het model een voxelmodel met variatie per volume van 25*25*0.5m in lithologie, eenheid en een beschrijving van de algemene samenstelling van de eenheid en van de variatie in het glauconietgehalte. Alles is gedocumenteerd in een rapport en bijhorende bestanden.

Deze serie bevat:

Geologie, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, ondergrond, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving, model, 3D, Antwerpen, voxel, OA v1, lithologie, glauconiet

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: DOV-be:EPSG:31370

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2019
  • Einddatum: 31-12-2020