Digitale bodemkaart van het Vlaams Gewest: bodemtypes, substraten, fasen en varianten van het moedermateriaal en de profielontwikkeling Datasetserie

Alternatieve titel: Bodemkaart van België

Datasetserie gepubliceerd op:

Samenvatting:

Digitale vectoriële dataset van de analoge Bodemkaart van België voor het grondgebied van Vlaanderen. Alle kaartelementen van de analoge kaarten (gepubliceerd op kaartschaal 1: 20 000) zijn zorgvuldig manueel gedigitaliseerd en voorzien van een code, overeenkomstig het gebruikte classificatiesysteem: morfogenetisch voor binnen-Vlaanderen (substraat, textuurklasse, drainageklasse, profielontwikkelingsgroep, fase en variante) en geomorfologisch voor de Kuststreek (substraat, serie, subserie, type, subtype en variante). De digitale versie van de bodemkaart is vrijwel systematisch gecontroleerd t.o.v. de analoge bodemkaarten. De polygonen werden ingekleurd zoals op de analoge bodemkaart. Waar beschikbaar zijn voor elk bodemtype de algemene kenmerken (Van Ranst E. en Sys C., 2000) en foto's van een representatief bodemprofiel en representatieve omgevingen weergegeven. Tenslotte bestaat voor elke polygoon de mogelijkheid om de scan van het analoge bodemkaartblad, het toelichtingsboekje en de basiskaarten op schaal 1:5000 op te roepen. Deze dataset is omwille van de visualisatie onderverdeeld in 5 kaartlagen bij publicatie in de bodemverkenner: bodemtypes, substraten, fasen, varianten van het moedermateriaal en de profielontwikkeling. De kaartlaag met de bodemtypes bevat ook al de attributen van de andere kaartlagen. De bodemkaart werd in juni 2017 geupdate met enkele militaire domeinen en een unibodemtype voor de classficatie van de zeepolders en verschillende fouten werden verbeterd.

Bodem, bodem, bodemkaart, bodemtextuur, bodemprofiel, Vlaams Gewest, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, SUBSTRAAT, TEXTUUR, DRAINAGE, PROFIELONTWIKKELING, FASE, VARIANTE VAN HET MOEDERMATERIAAL, VARIANTE VAN DE PROFIELONTWIKKELING, LANDBOUWSTREEK, GEOMORFOLOGISCHE, MORFOGENETISCH, KUSTSTREEK, STREEK

  • INSPIRE-thema: Bodem
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1947
  • Einddatum: 31-12-1973