INSPIRE - Annex I - PS.ProtectedSite - ENR - Agentschap Natuur en Bos - Erkende Natuur Reservaten Dataset

Alternatieve titel: Erkende natuurreservaten geharmoniseerd volgens INSPIRE

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: versie 1.0

Samenvatting:

Deze laag bevat de begrenzingen op perceelsniveau van de erkende natuurreservaten in Vlaanderen. Private personen of rechtspersonen andere dan het Vlaamse Gewest of de Staat kunnen hun terrein laten erkennen als natuurreservaat. De erkenning van natuurreservaten wordt in het Natuurdecreet aan een aantal criteria onderworpen (art. 34 ยง1, art. 36). De voornaamste bepalingen rond erkenning van natuurreservaten zijn echter terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003. Het B.V.R. van 27/06/2003 omschrijft in de artikels 10, 11 en 12 de procedures voor erkenningen, uitbreidingen en hernieuwingen van de erkenning van private natuurreservaten.

Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Regionaal, Beschermde gebieden, beheer, beschermd gebied, inventarisatie, Herbruikbaar, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, natuurbehoud, natuurgebieden, natuurreservaat, natuurbeheer, natuurgebied, natres, natuurverenigingen, erkende natuurreservaten, erkend natuurreservaat, ProtectedSite

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML application schema v3.2.1
  • Referentiesysteem: ETRS89-extended / LAEA Europe

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 16-12-1981
  • Einddatum: 30-06-2044