Meetnet riooloverstorten Datasetserie

Alternatieve titel: Datasetserie Meetnet riooloverstorten

Datasetserie gecreƫerd op:

Samenvatting:

Datasetserie van de versies van de dataset Meetnet riooloverstorten.

afvalwater, afvalwaterzuivering, waterzuivering, waterverontreiniging, afvalwaterkwaliteit, afvalwaterverwerking, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, stedelijk afvalwater, waterkringloop, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, regenwater, waterafvoer, waterkwaliteit, piekdebiet, riolering, waterloop, meetnet, rioolwaterverwerking

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1991
  • Einddatum: 30-09-2019