Brownfieldconvenanten, Toestand 30/05/2022 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 30/05/2022

Samenvatting:

De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (zg. brownfields ) te stimuleren en te faciliteren door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders. Via zo’n convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarmee wil de Vlaamse Regering hen ertoe aanzetten bij voorkeur verlaten sites (brownfields) te hergebruiken in plaats van nieuwe gebieden (greenfields) aan te snijden voor de ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie.

Vlaams Gewest, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, brownfield, convenant, projectgebied

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 30-05-2022
  • Einddatum: 27-06-2022