Overstromingsgevoelige gebieden 2011 - (Watertoets), correctie 1/6/2017 Dataset

Alternatieve titel: Ovstrgev

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2.0 - Toestand 07/10/2011

Samenvatting:

In het kader van de watertoets is een nieuwe tweede versie van de kaart aangemaakt die voor het ganse Vlaams Gewest de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weergeeft. De kaart bevat de effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauwe laag) en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag). In deze nieuwe versie werden onder meer de gegevens van de overstromingen van november 2010 en januari 2011 verwerkt, naast de overige lokale overstromingen tussen 2006 en nu.Op 1 maart 2012 trad een aanpassing aan het uitvoeringsbesluit rond de watertoets in werking. Deze aanpassingen kwamen er na een grondige evaluatie in 2010 en 2011 waaruit bleek dat de watertoets krachtiger moest worden. De aanpassingen aan het besluit die de Vlaamse Regering op 14 oktober 2011 goedkeurde, moeten hiervoor zorgen.

Behoort tot serie: Overstromingsgevoelige gebieden - Watertoets Datasetserie

Regionaal, Gebieden met natuurrisico's, geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, water, watertoets, overstromingsgevoeligheid, overstromingsgevoelig, watertoetsbesluit, watertoetskaart

  • INSPIRE-thema: Gebieden met natuurrisico's
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-03-2012
  • Einddatum: 31-08-2014