Warmtekaart 2019 - Geplande warmtenetten (punten) Dataset

Alternatieve titel: Warmtekaart 2019 - Geplande warmtenetten (punten)

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: 2019

Samenvatting:

De 'Warmtekaart Vlaanderen 2019' werd in opdracht van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap opgesteld ter uitvoering van de EU-Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie en de Hernieuwbare Energie Richtlijn (EU) 2018/2001. De voornaamste producten zijn kaarten voor 2019 voor het grondgebied Vlaanderen met de warmtevraag van de grootverbruikers en kleinverbruikers, resultaten op niveau van de gemeenten en de statistische sectoren, kaarten van de bestaande en geplande warmtenetten en tenslotte ook locaties van potentiële leveringspunten van warmte. De studie werd uitgevoerd door VITO in samenwerking met de distributienetbeheerder Fluvius. Het bijhorende rapport kan u hier raadplegen: https://www.energiesparen.be/warmtekaart. Voor het jaar 2019 konden naast de bestaande warmtenetten ook 36 locaties geïdentificeerd worden waar men plannen heeft om een warmtenet aan te leggen of uit te breiden. Voor deze geplande netten bevat de kaartlaag ook info over: naam van het project, eigenaar, postcode, gemeente en of men al dan niet subsidie heeft aangevraagd in kader van de call groene warmte/restwarmte. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het rapport van de Warmtekaart.

Regionaal, Energiebronnen, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Vlaams Gewest, ENERGIEBRONNEN, WARMTEKAART, WARMTEVRAAG, VEKA, VITO, FLUVIUS, WARMTE, WARMTENET, RESTWARMTE, ENERGIE, ELEKTRICITEIT, AARDGAS, PV, EAN, OpenbareMetadata, WKK, WARMTEKAARTEN

  • INSPIRE-thema: Energiebronnen
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72