G3Dv2_ 0201, voorkomen van basis Fm van Lillo, Mol, Poederlee en Kiezelooliet Dataset

Alternatieve titel: Geologisch 3D model Vlaamse Ondergrond versie2- voorkomensgrens van de basis van de Fm van Lillo, Mol, Poederlee en Kiezelooliet

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De voorkomensgrens van de basis van de Fm van Lillo, Mol, Poederlee en Kiezelooliet geeft weer waar de sedimenten voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het departement LNE - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

Behoort tot serie: G3Dv2_voorkomensgrenzen Datasetserie

Geologie, Regionaal, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, Departement Omgeving, G3Dv2, Afzettingen

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)