Woningen met een conformiteitsattest via POI-service Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2022-10-04

Samenvatting:

Locatie en adresgegevens van woningen met een geldig conformiteitsattest. De gegevens worden dagelijks geactualiseerd. Volgende types komen voor: conformiteitsattesten uitgereikt door de gemeente – conformiteitsattesten uitgereikt door Wonen-Vlaanderen - conformiteitsattesten uitgereikt door de Vlaamse Wooninspectie. Een conformiteitsattest wordt uitgereikt indien een woning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Conformiteitsattesten worden zowel uitgereikt aan eengezinswoningen, als aan appartementen of kamers. In één pand kunnen bijgevolg meerdere woningen een conformiteitsattest hebben.

Behoort tot serie: Interessante plaatsen (POI) Datasetserie

woning, woningverbetering, woningwetgeving, kwaliteitsnorm voor woningen, Vlaanderen, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, conformiteitsattest, VLOK, woningkwaliteit, CA, conforme woning

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML, CSV
  • Referentiesysteem: WGS 84

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2022
  • Einddatum: 04-10-2022