Woonvernieuwings- en woningbouwgebieden, 29 oktober 2021 Dataset

Alternatieve titel: Bijzondere gebieden voor huisvesting

De metadata van deze dataset(serie) werd door de beheerder van de data verwijderd uit de Geopunt metadata. Daarom kunnen we hier geen informatie tonen. Onze excuses voor het ongemak.