Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 29/01/2016 Dataset

Alternatieve titel: VRBG2

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 29/01/2016

Samenvatting:

Het Voorlopig Referentiebestand Gemeentegrenzen bevat informatie over de afbakeningen van het grondgebied van de bestuurlijke eenheden in het Vlaamse Gewest: Gemeenten, Bestuurlijke arrondissementen, Provincies en het Vlaams Gewest. Verder bevat deze dataset meta-informatie over de herkomst van de geometrie van de gemeentegrenzen.Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen doet dienst als geometrische en object-referentie voor de bestuurlijke indelingen in Vlaanderen.Voor het opbouwen van de geometrie van de gemeentegrenzen wordt de best beschikbare informatie gehanteerd. In vele gevallen is de geometrie van de adp's (administratieve percelen) van het GRB (Groootschalig Referentiebestand) gebruikt, tenzij er beter vastgestelde geometrische informatie (zoals bvb lijsten van coördinaten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd bij vaststelling van grenzen)voorhanden is.De gewestgrens vastgesteld door AAPD werd nog niet opgenomen in deze dataset.

Regionaal, geografie, bestuurlijke grens, gemeente, gewest, provincie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, administratieve eenheid, bestuurlijke indeling, NIS-code, arrondissement, referentiebestand, provinciegrens, administratieve grens, territorium, gewestgrens, gemeenteterritorium, arrondissementsgrens, voorlopig referentiebestand bestuurlijke indelingen, administratieve indeling, gemeentegrens

  • ISO-categorie: Grenzen

  • Status: In ontwikkeling
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1831
  • Einddatum: 29-01-2016