Recent overstroomde gebieden Dataset

Alternatieve titel: Inventaris van recent overstroomde gebieden

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 05/02/2019

Samenvatting:

Gebiedsdekkende afbakening van de effectief overstroomde gebieden in Vlaanderen in de periode 1988-2016. De afbakening is gebaseerd op de compilatie van informatie die uit diverse bronnen betrokken kon worden in de periode tussen februari 2000 en juni 2016. Overstromingen tot en met mei/juni 2016 zijn opgenomen. Het product bestaat uit 2 entiteiten: de entiteit "Recent overstroomd gebied" en de entiteit "Contour recent overstroomde gebieden". De eerste entiteit bevat de afzonderlijke overstroomde gebieden (inclusief attributen), de tweede entiteit bevat enkel een contour van de gebieden die in de eerste productentiteit opgenomen werden.

geografie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Kosteloos, Herbruikbaar, overstromingsgebied, actueel, hydrografie, hydrologie, overstroming, overstromingsgebeurtenis, overstroombaar, waterbeleid, waterprobleem, hydro-meteorologie, waarneming, watersnood, overstromingsgevaar

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 2 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1988
  • Einddatum: 30-06-2016