Gebieden van het VEN en het IVON Dataset

Alternatieve titel: VEN en IVON

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2021-05-26

Samenvatting:

Het product is de integratie van enerzijds de gebieden van het VEN die opgenomen waren in de beslissing van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en anderzijds de gebieden van het VEN en de natuurverwevingsgebieden die afgebakend zijn in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het bestand is geschikt voor gebruik op middenschalig niveau, maximale schaal 1/25.000. Het bestand heeft geen juridische waarde. Het bestand wordt geactualiseerd op basis van nieuwe gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of vernietigingen hiervan door de Raad van State.

Regionaal, Beschermde gebieden, geografie, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, NATUURBEHOUD, NATUURGEBIEDEN, VEN, NATUUR, VOORKOOPRECHT, RVV, RECHT VAN VOORKOOP, NATUURWAARDEN, NATUURBELEID, VOORKOOPGEBIED, VOORKOOPGEBIEDEN, GEBIEDEN MET RECHT VAN VOORKOOP, VLAAMS ECOLOGISCH NETWERK, ECOLOGISCH NETWERK, INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK, IVON, AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, RVVVEN, NVWG, NATUURVERWEVINGSGEBIED, RAADPLEEGDIENST, WEB MAP SERVICE (WMS), WMS, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 25 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 07-05-2010
  • Einddatum: 25-03-2025