Werkingsgebieden van wildbeheereenheden, toestand 09/08/2022 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: toestand 09/08/2022

Samenvatting:

Overzicht van de werkingsgebieden van de door de Vlaamse Regering erkende wildbeheereenheden zoals bedoeld in Art 12 van het Jachtdecreet. Een wildbeheereenheid is een door de Vlaamse Regering erkend samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied (het zg. WBE-werkingsgebied). Het werkingsgebied van een wildbeheereenheid omvat verschillende jachtterreinen waarop aan planmatig wildbeheer wordt gedaan, gericht op het handhaven en/of ontwikkelen van een ecologisch verantwoord wildbestand als onderdeel van een breder faunabeheer. De ligging en oppervlakte van het werkingsgebieden vormen belangrijke voorwaarden om als wildbeheereenheid erkend te worden (en blijven) door de Vlaamse overheid.

Behoort tot serie: Werkingsgebieden van wildbeheereenheden Datasetserie

jacht, jachtvergunning, jachtgebied, geografie, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, faunabeheer, jachtdecreet, jachtrechthouders, jachtterrein, werkingsgebied, wildbeheer, wildbeheereenheden, wildbestand

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 09-08-2022
  • Einddatum: 10-10-2022