Rioleringsdatabank Vlaanderen, toestand 20 januari 2020 Dataset

Alternatieve titel: Afvalwater Informatiesysteem AWIS

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 20 januari 2020

Samenvatting:

Vectorieel bestand met de schematische voorstelling van de aanwezigheid van riolering en saneringsinfrastructuur.

Regionaal, Nutsdiensten en overheidsdiensten, afvalwater, invloed op het milieu, investering voor de beheersing van milieuverontreiniging, invloed van huishoudens op het milieu, waterzuiveringsinstallatie, afvalwaterzuivering, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, afwatering, afvoer, milieuverontreiniging, waterkwaliteit, riolering, saneringsinfrastructuur, afvalwaterinformatiesysteem, inlaat, overnamepunt, overstort, pomp, reservoir, uitlaat, waterzuiveringsstation, rioleringsnetwerk, aansluiting, waterverontreiniging, waterzuivering

  • INSPIRE-thema: Nutsdiensten en overheidsdiensten
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1991
  • Einddatum: 20-01-2020