Orthobeeldvorming - OMW Dataset

Alternatieve titel: Luchtfoto Vlaanderen, winter 2021 - kleur

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2021.01

Samenvatting:

Dit product is een compilatie van de orthofotomozaïeken (winteropnamen) zoals bedoeld in het INSPIRE thema Orthobeeldvorming, waarbij ieder deel van dit gebied in 2021 werd ingewonnen.

Regionaal, Orthobeeldvorming, geografie, luchtfotografie, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, ORTHOFOTO, VLAAMSE GEWEST, ORTHOFOTO'S, KLEURENORTHOFOTO'S, KLEURENORTHO'S, AIV-PRODUCT, ORTHO'S, DIGITALE ORTHOFOTO'S, ORTHOFOTOBEDEKKING, LUCHTOPNAMEN, ORTHOFOTOPRODUCTIE, ORTHOFOTOPLANS, ORTHO, KLEURENORTHOFOTOMOZA├ĆEK, ORTHOFOTOMOZA├ĆEK

  • INSPIRE-thema: Orthobeeldvorming
  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 0.25 m
  • Bestandsformaat: JPEG2000
  • Referentiesysteem: ETRS89

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 21-02-2021
  • Einddatum: 26-04-2021