Landbouwgebruikspercelen ALV, 2010 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 21/04/2010 (export op 07/11/2011)

Samenvatting:

Overzicht van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. De inventaris omvat ondermeer ook poelen, houtkanten, erven met stallen en gebouwen.

Behoort tot serie: Landbouwgebruikspercelen Datasetserie

geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, landbouw, landbouwproductiefaciliteiten, land parcel identification system

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 2 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, Gml 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 21-04-2010
  • Einddatum: 21-04-2010