Digitale boswijzer Vlaanderen 2018 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De Boswijzer is een land cover kaart van bos. De Boswijzer definieert bos op basis van volgende criteria: (a) bosoppervlakte minstens 0,5 ha, (b) lengte/breedte verhouding minstens 2,5 en (c) sluitingsgraad minstens 50%. Deze definitie wijkt af van de juridische definitie uit het Bosdecreet. De Boswijzer kan daarom niet als enige bron gebruikt worden om te bepalen of wat als bos gekarteerd staat op de Boswijzer ook bos is volgens de definitie ‘bos’ uit het Bosdecreet. De Boswijzer wordt niet gebruikt voor het bepalen van de bosoppervlakte in Vlaanderen. Hiervoor wordt de Vlaamse Bosinventaris gebruikt die het land use bos inventariseert. Met de Boswijzer, een boskartering nieuwe stijl, wordt er gewerkt met digitale luchtfotografie met zeer hoge resolutiebeelden die automatisch verwerkt kunnen worden. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voerde Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV - EODaS) een segmentatieclassificatie uit van de middenschalige zomervlucht orthofoto’s uit 2018 om de digitale boswijzer te realiseren.

Behoort tot serie: Digitale boswijzer Vlaanderen Datasetserie

Regionaal, Landgebruik, geografie, Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, bos, bosbeleid, groenkaart

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: TIFF
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 27-06-2018
  • Einddatum: 19-07-2018