Administratieve eenheden - Basislijn, Maritieme grenzen en Territoriale zone Noordzee Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Basislijn België: de laagwaterlijn (0-meter dieptelijn) en uiteinden van de permanente havenwerken welke buiten de laagwaterlijn uitsteken. Maritieme grenzen België: grenslijn van de Belgische territoriale zee en het Belgisch Continentaal Plat met respectievelijk Nederland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Territoriale zone België: de wateren bedoeld vanaf de basislijn tot 12 zeemijl (iets meer dan 22 kilometer), gemeten vanaf de laagwaterlijn. In deze zone bepaalt België zelf de wetten en oefent zelf de rechtspraak uit. Georeferentie-informatie: - Alle data is horizontaal gerefereerd in ETRS89/WGS84. - Basislijn is bepaald op basis van peilingen daterende van februari tot en met oktober 2014 ten opzichte van LAT. INSPIRE Annex I thema Administratieve eenheden

Regionaal, geografie, hydrografie, Administratieve eenheden, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Dienst kaarttoegang, Dienst objecttoegang, Vlaams Gewest, AdministrativeUnit, VLAAMSE OVERHEID, NOORDZEE, VOOROEVER, STRAND, ZEE, GRENZEN, AMDK, LAAGWATERLIJN, HAVENINFRASTRUCTUUR, TERRITORIALE WATEREN, PEILINGEN, VAARGEULEN, LAT, BEGRENZING, BATHYMETRIE, VLAAMSE KUST

  • INSPIRE-thema: Administratieve eenheden
  • ISO-categorie: Grenzen

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: PNG 2.0, GML 3.2.1
  • Referentiesysteem: ETRS89

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 03-05-2015
  • Einddatum: 15-05-2018