Herbevestigde (Agrarische en Groene) Gebieden Dataset

Alternatieve titel: HAG

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2013.01

Samenvatting:

Deze dataset bevat de gebieden waarvoor de Vlaamse Regering (in 2009) de agrarische, natuur-, bos- en overige groengebieden van de bestaande geldende plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigde. De ‘herbevestigde agrarische gebieden’ is dus de selectie van de gebieden met een ‘agrarische bestemming’ binnen deze dataset, voor die delen waar het gewestplan actueel nog van toepassing is (dus met uitsluiting van de zones die door een RUP gevat zijn dat het gewestplan ophief. De herbevestigde agrarische gebieden zijn één van de gevolgen van de afbakeningsprocessen in de buitengebied regio´s. Via dit planningsproces worden de bestaande gewestplannen beleidsmatig herbevestigd voor de gebieden van de agrarische structuur.

Regionaal, Landgebruik, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, HERBEVESTIGD AGRARISCH GEBIED, HAG, AGRARISCH, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Landgebruik
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72