Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - AGIV Datasetserie

Alternatieve titel: CADMAP (AGIV)

Datasetserie gecreëerd op:

Samenvatting:

Bundeling van de datasets die een overzicht geven van de digitale kadastrale perceelsplannen van België, beheerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), die jaarlijks worden bijgewerkt tot een bepaalde kadastrale toestand (1 januari van een jaar).

Regionaal, Kadastrale percelen, geografie, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, weg, gebouw, spoorweg, grenspaal, waterloop, tunnel, paal, brug, vijver, bijgebouw, KADSCAN, perceelsidentificatie, kadaster, perceelsplan, grondnummer, straat, percelenbestand, legger, erfdienstbaarheid, RVV, kadastrale percelen, PERCID, gevel, waterpartij, probleemzone, KADVEC, AAPD, percelenplan, patrimoniumdocumentatie, probleemlijn, probleempunt, rijkgrens, plaatsnaamgrens, plaatsnaam, bovenbouw, hoofdpaal, gemeentegrenspaal, eigendomspaal, voetweg, servitude, planbladnummer

  • INSPIRE-thema: Kadastrale percelen
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2012